Vize a hodnoty

Klub mladých manažerů vznikl již v roce 2005 s cílem propojit různé generace manažerů a pomoci tak mladým nadějným studentům rozšířit si obzory a lépe nastartovat jejich budoucí kariéru. Ačkoliv byl náš klub na VŠE založen jako jeden z prvních, nechceme jen slepě následovat vývojovou linii univerzity. Právě naopak – snažíme se v rámci klubu vytvářet vlastní cesty a tím i nové příležitosti a výzvy. Oporou na této cestě jsou nám naše hodnoty a vize, které nám připomínají samotnou podstatu našeho snažení: a to společnými silami stírat hranice nejen mezi manažerskými generacemi, ale také mezi univerzitním studiem a aktivním managementem.

Vize

Chceme být klubem podnikavých lidí, který pomáhá lidem v jejich osobním rozvoji a posouvá jejich hranice, za přítomnosti vzájemné důvěry a respektu.

Mise

Spojujeme manažerské generace.

Hodnoty

  • Otevřenost – říkáme si pravdu, neskrýváme své úmysly a sdělujeme si své motivace (např. proč jsme v klubu).
  • Vstřícnost – jsme přátelští, v lidech hledáme to dobré a komunikujeme s každým bez předsudků.
  • Férovost – přiznáváme si úspěchy i neúspěchy. Jednáme tak, jak chceme, aby ostatní jednali s námi.
  • Podpora a zájem o druhé – všímáme si druhých, pomáháme si a spolupracujeme spolu.
  • Podnikavost – aktivně vyhledáváme inovace a jsme otevřeni novým nápadům.
  • Humor – život bez smíchu nejde a v KMM to platí dvojnásob.

.