Naše aktivity

V KMM se zaměřujeme na tři podstatné okruhy, které tvoří základní pilíře našich aktivit. Jedná se o formální setkání, neformální akce a KMM Alumni.

1 – Formální setkání

Základem KMM jsou pravidelná setkání s hosty z praxe. Jejich úlohou je zprostředkovávat studentům znalosti, zkušenosti a postoje hostů a tím vytvořit propojení mezi potenciálními popřípadě už začínajícími manažery nebo podnikateli a zkušenými manažery a podnikateli z praxe.

Průběh samotných setkání je možné ve většině případů rozdělit na dvě části. Nejdříve host přiblíží své začátky a představí svoji firmu a obor, ve kterém pracuje (přibližně třicet minut). Následuje otevřená diskuze, kde je prostor pro dotazy a připomínky posluchačů (přibližně šedesát minut). Po setkání host většinou odejde, ale účastníci setkání, kteří mají zájem, pokračují v debatě v Akademickém klubu VŠE.

2 – Neformální akce

Kromě formálních setkání, jejichž úlohou je podporovat potenciální členy, se KMM snaží vytvářet i příjemné a přátelské prostředí (budovat komunitu), proto jsou pravidelně organizovány i akce neformální. Jedná se např. i o dvoudenní akce.

Mezi kratší akce patří například setkání před každým semestrem. V prostředí z některých z pražských podniků předseda stručně představí plán na následující semestr, ke kterému se kdokoli může vyjádřit. Pak následuje volná zábava doplněná pivem a vtipnými příhodami ze života členů. Pravidelná jsou i setkání k ukončení semestru, kde je postup obdobný. Namísto představení plánu se však realizuje vyhodnocení, co se v uplynulém semestru podařilo a co by se mělo do budoucnosti zlepšit.

3 – KMM Alumni

Aby se mohli scházet i bývalí členi, kteří v klubu strávili několik let a po odchodu do pracovního života se už nemají příležitost vídat na setkáních KMM, bylo vytvořeno KMM Alumni. Jeho cílem je organizovat několikrát za rok hromadná setkání bývalých členů KMM, kde se „staří známí“ opět setkají a navíc se dozví i informace o aktuálním dění v klubu..