Více o klubu

Naše aktivity

V KMM se zaměřujeme na tři podstatné okruhy, které tvoří základní pilíře našich aktivit. Jedná se o formální setkání, neformální akce a KMM Alumni.

Více…


Vize a hodnoty

Klub mladých manažerů vznikl již v roce 2005 s cílem propojit různé generace manažerů a pomoci tak mladým nadějným studentům rozšířit si obzory a lépe nastartovat jejich budoucí kariéru. Ačkoliv byl náš klub na VŠE založen jako jeden z prvních, nechceme jen slepě následovat vývojovou linii univerzity. Právě naopak – snažíme se v rámci klubu vytvářet vlastní cesty a tím i nové příležitosti a výzvy. Oporou na této cestě jsou nám naše hodnoty a vize, které nám připomínají samotnou podstatu našeho snažení: a to společnými silami stírat hranice nejen mezi manažerskými generacemi, ale také mezi univerzitním studiem a aktivním managementem.

Více….